CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC VIÊN MONG MUỐN DU HỌC NGA VỚI SỰ CỘNG TÁC TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SYNERGY! *Du học Moscow giá rẻ!* Học bằng tiếng anh 💰Cử nhân Kinh doanh Kinh tế toàn cầu 🏆Học không theo chương trình Dự bị đại học 💼Nhận việc làm từ Trung tâm Hướng nghiệp Synergy 📌Học phí mỗi 1 học kỳ: LIÊN HỆ MLP Hỗ trợ thị thực Gửi tài liệu của sinh viên của bạn đến email:course.mlpcenter@gmail.com ( FAvadelkarim@synergy.ru)