CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC VIÊN MONG MUỐN DU HỌC NGA VỚI SỰ CỘNG TÁC TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SYNERGY! *Du học Moscow giá rẻ!* Học bằng tiếng anh ?Cử nhân Kinh doanh Kinh tế toàn cầu ?Học không theo chương trình Dự bị đại học ?Nhận việc làm từ Trung tâm Hướng nghiệp Synergy ?Học phí mỗi 1 học kỳ: LIÊN HỆ MLP Hỗ trợ thị thực Gửi tài liệu của sinh viên của bạn đến email:course.mlpcenter@gmail.com ( FAvadelkarim@synergy.ru)